De Chiroverzekering bestaat uit:

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

Als je per ongeluk iets van iemand kapotmaakt, of iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leider in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale. In beide gevallen betaal je de eerste 173,53 euro zelf. Leiding kan ook aansprakelijk gesteld worden voor ‘organisatie-‘ en ’toezichtsfouten’. Dat komt erop neer dat je iets ‘niet goed voorbereid’ hebt of dat je leden niet goed in de gaten hield. In dat geval worden de kosten helemaal terugbetaald.

2. Ongevallen

Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt, zoals verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfmoord, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!) of als je je contactlenzen verliest. De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug, dat de ziekteverzekering (b.v. CM, BM …) niet terugbetaald. Deze verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.

3. Rechtsbijstand

Bij gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid kan het zijn dat de verschillende partijen niet akkoord gaan over wie aansprakelijk is. Dan moet de zaak voor de rechter verschijnen. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou. Ongevalsverklaring Als uw kind op de Chiro ernstige verwondigen heeft opgelopen gaan we met hem naar de dokter. We nemen dan een formulier mee voor de verzekering dat dan door de dokter moet worden ingevuld. Het kan echter ook zijn dat de ernst van een bepaald ongeluk niet onmiddelijk in te schatten is. Uw kind gaat na de vergadering naar huis en na enige tijd blijkt dat er toch iets meer aan de hand is. Als u dan naar de dokter wil gaan heeft u ook dat formulier nodig. Daarom kan u het hieronder downloaden. Vergeet niet iemand van de afdelingsleiding te contacteren, want die moet ook zijn verklaring afleggen op het formulier alvorens het gewettigd is voor de verzekering.